SUBVENCIÓNS CONCELLO DE VIGO 2018

TÉCNICO ELECTROMECÁNICO CENTRO FORMACIÓN ATRA

Proxecto- “A mellora formativa do Sector da Reparación de Vehículos”

A “Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación con Sindicatos“ do Concello de Vigo, outorgou unha subvención a ATRA para a contratación de un Técnico de Electromecánica para o desenrolo dun proxecto.

Este proxecto subvencionado polo Concello de Vigo, serve para financiar os gastos de contratación e fomento do emprego da asociación e, en xeral, da inserción laboral, o fomento do emprego do asociacionismo e da participación cidadá.

Os beneficiarios de este plan de Fomento do Emprego do Concello de Vigo son desempregados empadronados neste Concello, inscritos como demandantes de emprego no Sistema Público de Emprego.

As actuacións principais que realizará o “Técnico de Electromecánica” son labores técnicas de mellora no Centro de Formación, tanto de ferramentas dispoñibles (maquetas dos sistemas de vehículos, maquinaria de diagnose electrónica, etc), e que reforze a labor dos docentes que imparten os cursos nesta materia.

Ademáis da mellora de estas labores técnicas, o que se busca é que o técnico teña tamén a oportunidade de que se forme en materia didáctica, posto que se espera que os traballos que realice lle poda servir como experiencia para se converter en docente na rama de automoción nun futuro, habida conta de que non existe na actualidade suficiente personal cualificado e formado para dar cursos que otorguen unha titulación oficial nesta materia, e se buscará a especialización neste senso ó longo do proxecto

Sinalar que o periodo do servizo abarca dende os meses de xuño a setembro do 2018.

Concello de Vigo

C/ Príncipe 22 5º - 36202 - Vigo - Tlf: 986 224 702 - Fax: 986 224 832 - web@atra.gal - Contacto - Nota Legal